Adrenalina


(epinefryna) - hormon syntetyzowany w rdzeniu nadnerczy a zarazem neuromediator wydzielany na zakończeniach włókien zazwojowych układu współczulnego; uczestniczy w regulacji gospodarki cukrowej organizmu, antagonista insuliny. Chemicznie jest pochodną aminokwasu tyrozyny. Zwiększenie wydzielania a. następuje w sytuacji stresowej. A. odpowiada za szybkie przekształcanie gliokogenu w glukozę w wątrobie, powoduje przyśpieszenie akcji serca, zwiększenie przepływu krwi przez naczynia wieńcowe, zwężenie naczyń krwionośnych obwodowych, rozszerzenie oskrzeli, zmniejszenie wydzielania soku enzymów trzustkowych itd. Ułatwia wysiłek mięśniowy.

Kontakt we Wrocławiu:

ul. Jordanowska 26

Telefon: (71) 363-45-97

strona www: Dentysta Wrocław,

52-403 Wrocław

Pokrewne definicje:

  • BAKTERIOLOGIA - dział mikrobiologii zajmujący się badaniem, wykorzystywaniem i zwalczaniem
  • CENTRALNY UKŁAD NERWOWY - zob. nerwowy układ strunowców
  • ERYTROKRUORYNA - zob. barwniki krwi
  • GYNANDROMORFY - organizmy mozaikowe, zbudowane z dwojakich komórek: o żeńskich genotypach i o
  • MENDLA PRAWA - podstawowe reguły wyjaśniające mechanizm dziedziczenia cech, odkryte przez