Asparagina


- zob. aminokwas, aminokwasy endogenne.

Kontakt we Wrocławiu:

ul. Jordanowska 26

Telefon: (71) 363-45-97

strona www: Dentysta Wrocław,

52-403 Wrocław

Pokrewne definicje:

  • OPUSZKA TĘTNICZA - u ryb kostnoszkieletowych: grubościenny, silnie kurczący się odcinek pnia
  • NERWOWY UKŁAD STRUNOWCÓW - występuje po grzbietowej stronie ciała; u bezczaszkowców i larw osłonic ma
  • PRZEPŁYW MASY - zob. łańcuch pokarmowy
  • KRĘGOUSTE - (Cyclostomata) - prymitywne wodne, skrzelodyszne kręgowce z działu
  • EFEKT ZAŁOŻYCIELA - w genetyce populacyjnej: zjawisko związane z kolonizacją nowych obszarów, np