Asparagina


- zob. aminokwas, aminokwasy endogenne.

Kontakt we Wrocławiu:

ul. Jordanowska 26

Telefon: (71) 363-45-97

strona www: Dentysta Wrocław,

52-403 Wrocław

Pokrewne definicje:

  • DAWCA - (donor) - 1. w procesach chemicznych: zwykle substancja oddająca elektrony
  • KOMÓRKI SOMATYCZNE - u wielokomórkowych roślin, zwierząt i grzybów: ogół komórek ciała nie
  • KOLUMIENKA SŁUCHOWA - u płazów, gadów i ptaków: jedyna kostka słuchowa; jest homologiczna
  • ŁAŃCUCH POKARMOWY - (troficzny łańcuch) - w ekologii: schemat ilustrujący, w uproszczeniu, serie