Asparagina


- zob. aminokwas, aminokwasy endogenne.

Kontakt we Wrocławiu:

ul. Jordanowska 26

Telefon: (71) 363-45-97

strona www: Dentysta Wrocław,

52-403 Wrocław

Pokrewne definicje:

  • CHOROBY DZIEDZICZNE - choroby spowodowane obecnością zmutowanych genów (→ fenyloketonuria, &#
  • JODYNA - roztwór jodu (ok. 2-10 %) w etanolu, z niewielkim dodatkiem jodku potasu
  • ANAEROBY - (beztlenowce, anaerobowe organizmy, anaerobionty) - organizmy mogące żyć tylko
  • MEZOFITY - rośliny mające swe optimum rozwoju w warunkach umiarkowanej wilgotności. W