Asparagina


Definicja: - zob. aminokwas, aminokwasy endogenne.

Kontakt we Wrocławiu:

ul. Jordanowska 26

Telefon: (71) 363-45-97

strona www: Dentysta Wrocław,

52-403 Wrocław

Podobne definicje:

  • Wieszadełko Co to jest → zarodka położony od strony → okienka. Rozwija się w wyniku
  • Strunowców układ nerwowy Co to jest ciała; u bezczaszkowców i larw osłonic ma postać cewki nerwowej, od której
  • Niełupka Co to jest jednonasienny, charakteryzujący się skórzastą (nie zdrewniałą) owocnią bez