Asparagina


- zob. aminokwas, aminokwasy endogenne.

Kontakt we Wrocławiu:

ul. Jordanowska 26

Telefon: (71) 363-45-97

strona www: Dentysta Wrocław,

52-403 Wrocław

Pokrewne definicje:

  • OKIENKO OWALNE - błoniaste okienko położone obok → okienka okrągłego. Wprawiane w
  • ŻÓŁTKO - u zwierząt: substancja zapasowa, głównie w postaci tłuszczu i protein
  • CZUCIE - zdolność odbierania wrażeń dotyku, ciepła, zimna, bólu, ucisku, dźwięku