Gardziel


Definicja: - część przedniego odcinka przewodu pokarmowego. U kręgowców - fragment potocznie zwany gardłem, łączący jamę gębową z przełykiem, a zarazem stanowiący miejsce skrzyżowania drogi pokarmowej z oddechową. U bezkręgowców g. jest silnie umięśniona i może kontaktować się bezpośrednio ze środowiskiem zewnętrznym, np. u wirków (wysuwana na zewnątrz), u przywr (działa jak pompa).

Kontakt we Wrocławiu:

ul. Jordanowska 26

Telefon: (71) 363-45-97

strona www: Dentysta Wrocław,

52-403 Wrocław

Podobne definicje:

  • Metanowe bakterie Co to jest zamieniające kwasy organiczne i alkohole na metan lub dwutlenek węgla na metan
  • Kręg opistoceliczny Co to jest trzon ma płaską przednią powierzchnię i wklęsłą powierzchnię tylną. Takie kręgi
  • Interoreceptory Co to jest zachodzą wewnątrz organizmu. Np. receptory zlokalizowane w ścianach naczyń
  • Kotylozaury Co to jest zob. gady
  • Pośrednie filamenty Co to jest szczególnie stabilne i mocne włókna polipeptydowe wchodzące w skład →