Gardziel


- część przedniego odcinka przewodu pokarmowego. U kręgowców - fragment potocznie zwany gardłem, łączący jamę gębową z przełykiem, a zarazem stanowiący miejsce skrzyżowania drogi pokarmowej z oddechową. U bezkręgowców g. jest silnie umięśniona i może kontaktować się bezpośrednio ze środowiskiem zewnętrznym, np. u wirków (wysuwana na zewnątrz), u przywr (działa jak pompa).

Kontakt we Wrocławiu:

ul. Jordanowska 26

Telefon: (71) 363-45-97

strona www: Dentysta Wrocław,

52-403 Wrocław

Pokrewne definicje:

  • ALLELOZWIˇZKI - związki chemiczne wydzielane do środowiska zewnętrznego, wpływające na
  • KWAS ASKORBINOWY - (witamina C) - lakton kwasu heksanowego; drobnocząsteczkowa substancja
  • AGLUTYNACJA - skupianie się i zlepianie komórek pod wpływem aglutynin w środowisku płynnym
  • KANAŁY PÓŁKOLISTE - trzy połączone ze sobą przewody położone w → uchu wewnętrznym