Gardziel


Definicja: - część przedniego odcinka przewodu pokarmowego. U kręgowców - fragment potocznie zwany gardłem, łączący jamę gębową z przełykiem, a zarazem stanowiący miejsce skrzyżowania drogi pokarmowej z oddechową. U bezkręgowców g. jest silnie umięśniona i może kontaktować się bezpośrednio ze środowiskiem zewnętrznym, np. u wirków (wysuwana na zewnątrz), u przywr (działa jak pompa).

Kontakt we Wrocławiu:

ul. Jordanowska 26

Telefon: (71) 363-45-97

strona www: Dentysta Wrocław,

52-403 Wrocław

Podobne definicje:

  • Algologia Co to jest nauka o → glonach
  • Krótkiego dnia rośliny Co to jest zob. fotoperiodyzm
  • Tkankowce Co to jest zwierząt wielokomórkowych, obejmująca formy, których ciało jest zbudowane z
  • Strzykwy Co to jest 8594; szkarłupni, o ciele wydłużonym (do 1 m), bez ramion, "ogórkowatym"